İlkokul için eş anlamlı kelimeler

İlkokul için eş anlamlı kelimeler

İlkokul için eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelime: Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelime denir. İlkokul için eş anlamlı kelimeler sayfanın en altında pdf dosyası olarak eklenmiştir.

Abece-alfabe
Abide-yapıt
Acemi-toy
Ad-isim
Adet-sayı
Ak-beyaz
Akıl-us
Araç-vasıta
Asır-yüzyıl
Aş-yemek
Ayrıntı-detay
Bağışlama-affetme
Barış-sulh
Basınç-tazyik
basit-kolay
baş-kafa
besin-gıda
büyük-iri
cevap-yanıt
Cılız-zayıf
cimri-pinti
çeşit-tür
Davet-çağrı
değerli-kıymetli
deprem-zelzele
deva-ilaç
dilek-arzu
Dize-mısra
Doğa-tabiat
doktor-tabip
duygu-his
eda-naz
ek-ilave
eksik-noksan
Emniyet-güvenlik
ender-nadir
Eser-yapıt
Esir-tutsak
fayda-yarar
Gezi-seyehat
giyisi-elbise
görev-vazife
güç-kuvvet
güz-sonbahar
hadise-olay
Hasım-düşman
hasret-özlem
hatıra-anı
hayat-yaşam
hediye-armağan
hızlı-süratli
Hücum-saldırı
ırmak-nehir
ıslak-yaş
ıssız-tenha
İhtiyaç-gereksinim
ihtiyar-yaşlı
İlave-ek
İlgi-alaka
ilginç-garip
istasyon-gar
İstek-talep
kabiliyet-yetenek
kalp-yürek
kanun-yasa
kara-siyah
kaybetmek-yitirmek
kent-şehir
kez-defa
kilolu-şişman
Kir-pasak
kirli-pis
kişi-şahıs
kılavuz-rehber
konuk-misafir
konut-ev
Kötü-fena
Kundura-ayakkabı
küçük-ufak
laf-söz
lisan-dil
lüzum-gerek
maaş-aylık
matem-yas
mektep-okul
meydan-alan
millet-ulus
misal-örnek
mübarek-kutlu
müsabaka-yarışma
neden-sebep
Nem-rutubet
neşe-sevinç
Netice-sonuç
ozan-şair
öğüt-nasihat
önder-lider
öykü-hikaye
pak-temiz
Patak-dayak
Pay-hisse
Paylama-azarlama
Pinti-cimri
Plato-yayla
Politika-siyaset
Problem-sorun
Rastlantı-tesadüf
ray-demiryolu
Rötar-gecikme
rüya-düş
rüzgar-yel
Sahil-kıyı
Saklama-gizleme
savaş-harp
Savunma-müdafa
Sema-gökyüzü
Sene-yıl
seviye-düzey
Sıfat-ödat
sınav-imtihan
sihir-büyü
soluk-nefes
sorun-mesele
sözcük-kelime
suç-kabahat
Şaka-latife
talebe-öğrenci
tamir-onarım
Tedbir-önlem
Tören-merasim
tümce-cümle
Ulu-yüce
uyarı-ikaz
Uygaglık-medeniyet
uzak-ırak
vazife-görev
veteriner-baytar
Yaşlı-ihtiyar
Yel-rüzgar
yeterli-kafi
yıl-sene
yoksul-fakir
yolculuk-seyahat
yurt-vatan

 

İlkokul için eş anlamlı kelimeler

bonkörcömert
ırakuzak
düşrüya
küçükufak
büyükiri
harfses
faydayarar
payhisse
yüzyılasır
ikazuyarı
kaygıtasa
bireyfert
gayretçaba
karşıtzıt
kentşehir
isimad
meşhurünlü
şairozan
güçzor
zamanvakit
meslek
temizpak
duyuruilan
gizemsır
sahilkıyı
sınavimtihan
istasyongar
tesadüfrastlantı
şakalatife
suçkabahat
meydanalan
seviyedüzey
savaşharp
savunmamüdafa
ekilave
eksiknoksan
sıfatönad

İlkokul için eş anlamlı kelimeler

hadiseolay
acemitoy
yaylaplato
kelimesözcük
tümcecümle
konukmisafir
özlemhasret
hediyearmağan
halkahali
görevvazife
yanıtcevap
güzsonbahar
anıhatıra
öykühikaye
esirtutsak
okulmektep
talebeöğrenci
güçlükuvvetli
nemrutubet
Yelrüzgar
törenmerasim
manaanlam
hakimyargıç
hekimdoktor
ıssıztenha
hasımdüşman
hısımakraba
endernadir
uygarlıkmedeniyet
müsabakayarışma
davetçağrı
rehberkılavuz
öğütnasihat
veterinerbaytar
bereketbolluk
öfkesinir
rüştiyeortaokul
idadilise

İlkokul için eş anlamlı kelimeler

bonkörcömert
ırakuzak
düşrüya
küçükufak
büyükiri
harfses
faydayarar
payhisse
yüzyılasır
ikazuyarı
kaygıtasa
bireyfert
gayretçaba
karşıtzıt
kentşehir
isimad
meşhurünlü
şairozan
güçzor
zamanvakit
meslek
temizpak
duyuruilan
gizemsır
sahilkıyı
sınavimtihan
istasyongar
tesadüfrastlantı
şakalatife
suçkabahat
meydanalan
seviyedüzey
savaşharp
savunmamüdafa
ekilave
eksiknoksan
sıfatönad

 

İlkokul için eş anlamlı kelimeler

çeşittür
ilimbilim
yapıbina
dillisan
gülünçkomik
evkonut
evvelönce
uluyüce
sulhbarış
kalpyürek
usluakıllı
cılızzayıf
sualsoru
kanunyasa
seneyıl
yemek
antyemin
tanıkşahit
ihtiyaryaşlı
sevinçneşe
adettane
anneana
kafabaş
reyoy
tamironarım
sihirbüyü
soluknefes
yolculukseyahat
dargınküs
anidenbirdenbire
hücumsaldırı
rötargecikme
seviyedüzey
semagökyüzü
kaybetmekyitirmek
politikasiyaset
ayrıntıdetay

 

 Pdf Dosyası olarak indirmek için TIKLAYIN

İlkokul için zıt anlamlı kelimeler

Facebook sayfamızı beğenmek için tıklayın

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

2 yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?